Dnešným dňom na stream platformu Disney+ dorazil jeden z najočakávanejších seriálov zo sveta Star Wars – The Acolyte. Seriál sa zameriava na vzostup Sithov, a teda temnej strany Sily. Aby sme však dokázali pochopiť celú problematiku príbehu, preskúmajme spolu bližšie zaujímavú a kurióznu históriu Sithov.

Sithovia, temní páni Sily, sú v rámci sveta Star Wars jednou z najfascinujúcejších a najzáhadnejších skupín. Ich história siaha hlboko do minulosti galaxie, a ich temné skutky a túžba po moci formovali osudy mnohých civilizácií.

V rámci príbehu Star Wars majú zástupcovia Jediov a Sithov prirodzene odlišné chápanie Sily. V sithskej rétorike vzťah medzi filozofiou Jedi verzus Sith odzrkadľuje koncept morálky pán-otrok nemeckého filozofa Friedricha Nietzscheho. Sithovia si vysoko cenia „majstrovské“ cnosti, ako je pýcha a moc, zatiaľ čo Jediovia si cenia altruistické „otrocké“ cnosti, ako je láskavosť a súcit.

Pôvod Sithov siaha do ďalekej minulosti pred udalosťami filmov Star Wars

História Sithov sa začína dávno pred udalosťami známych filmov franšízy Star Wars. Pôvodní Sithovia nevyzerali, ako bežní ľudia. Ide o rasu humanoidných bytostí, pochádzajúcich z planéty Korriban (neskôr známej ako Moraband). Vďaka ich silnému prepojeniu so Silou, dokázali rozvinúť vlastnú temnú kultúru a náboženstvo založené na temnej strane Sily.

Prví ľudskí Sithovia boli vyhnanci z rádov Jediov, ktorí sa odvrátili od svetlej strany Sily a hľadali moc prostredníctvom temnej strany. Medzi prvých známych Sithov patrili Ajunta Pall a jeho nasledovníci. Pall sa stal pôvodne Jediom, ktorý ako prvý získal titul Temného pána Sithov po tom, ako bol vyhnaný z rádu Jedi za používanie zakázanej alchýmie Sily.

Spolu s ďalšími odpadlíkmi našiel útočisko na Korribane, kde si podrobil pôvodnú rasu Sithov a stal sa ich vládcom. Medzi jeho najznámejších nasledovníkov patria Karness Muur a XoXaan, ktorí sa stali lordmi Sithov.

Zdroj: Redakcia/Lucasfilm

Rozvoj a vzostup prvého impéria Sithov

Ajunta Pall a jeho nasledovníci začali budovať impérium Sithov, ktoré sa rýchlo rozrastalo. Jedným z prvých vodcov novej ríše Sithov sa stal Tulak Hord. Rozšíril územia Sithov a dobyl systém Dromund, kde sídli Dromund Kaas, neskôr hlavné mesto ríše Sithov. Nasledoval ho Marka Ragnos, ktorý sa stal ďalším z najvýznamnejších Temných pánov.

Marka Ragnos sa narodil na Korribane, ako kríženec ľudí a pôvodných Sithov. Vládol v období veľkého rozmachu impéria. Preslávil sa svojou krutovládou a schopnosťou manipulovať s temnou stranou Sily do takej miery, že jeho panovanie trvalo celé stáročia. Po Ragnosovej smrti začalo obdobie vnútorných konfliktov a bojov o moc medzi Sithmi.

Na jeho pohrebe sa stretli v boji dvaja uchádzači o trón Temného pána, Naga Sadow a Ludo Kressh. Po sérii niekoľkých konfliktov, nakoniec Sadow zvíťazil a Kressha zrejme zabil. To viedlo k oslabeniu impéria, čo využili Jediovia a Republika na začatie Veľkej hyperpriestorovej vojny (Great Hyperspace War). Sithovia však prežili a znovu sa zmobilizovali.

Zdroj: Redakcia/Lucasfilm

Temný rituál a znovuzrodenie Sithov

Po mnohých bojoch, porážkach a zániku pôvodného impéria sa Sithovia uchýlili do ústrania, kde prečkali niekoľko storočí. V tomto období sa formoval nový poriadok Sithov pod vedením Dartha Revana a jeho učňa, Dartha Malaka. Títo Sithovia, pôvodne Jediovia, sa obrátili k temnej strane po objavení starovekých znalostí Sithov.

Revan a Malak sa stali významnými postavami počas vojny Mandalorianov a následnej Jedi občianskej vojny. Ich pád však neznamenal koniec Sithov. Naopak, ich ideológia a učenie pokračovali a našli nových nasledovníkov v podobe Dartha Banea, ktorý zaviedol Pravidlo dvoch – vždy len jeden majster a jeden učeň.

The Acolyte: Seriál, ktorý odhaľuje tajomstvá Sithov

Dnešným dňom začína nový seriál „The Acolyte“ s cieľom ozrejmiť temné zákutia histórie Sithov. Seriál sa odohráva približne 100 rokov pred udalosťami „Epizódy I: Skrytá hrozba“ a zameriava sa na obdobie, keď temná strana Sily začína opäť naberať na sile a Sithovia sa pripravujú na svoj návrat.

Hlavnou postavou je mladá žiačka/acolyte, Mae (Amandla Stenberg), ktorá objavuje tajomstvá temnej strany Sily a zaplieta sa do intríg Sithov. Seriál „The Acolyte“ sľubuje divákom hlbší pohľad do toho, ako sa Sithovia pripravovali na svoj vzostup a akým spôsobom vplývali na udalosti v galaxii. Zaoberá sa otázkami moci, zrady a korupcie, ktoré sú pre Sithov charakteristické.

Udalosti seriálu sa odohrávajú približne o 6000 rokov neskôr, ako sa stal Ajunta Pall prvým známym Temným pánom Sithov.

Zdroj: Redakcia/Lucasfilm

Vplyv Sithov na celú galaxiu v rámci franšízy Star Wars

Sithovia mali obrovský vplyv na osud celej galaxie. Ich túžba po moci a dominancii viedla k mnohým vojnám a konfliktom, ktoré formovali politické a spoločenské štruktúry vesmíru Star Wars. Ich neustále súperenie s rádom Jediov vytváralo dynamiku medzi svetlou a temnou stranou Sily, ktorá je ústredným motívom celého príbehu.

Prví známi Sithovia, ako Ajunta Pall, Marka Ragnos a Naga Sadow, položili základy temnej tradície, ktorá pretrvávala tisícročia. Ich učenie a filozofia prežili vďaka následníkom, ako bol Darth Revan, Darth Bane a mnohí ďalší. Sithovia vždy našli spôsob, ako prežiť a znovu povstať z popola, čo svedčí o ich neobyčajnej schopnosti adaptácie a vytrvalosti.

História Sithov je plná temnoty, zrady a neustáleho boja o moc. Ich príbeh je neoddeliteľnou súčasťou sveta Star Wars a ich vplyv je cítiť v celom vesmíre. Nový seriál „The Acolyte“ prichádza s ambicióznym cieľom ozrejmiť neznáme kapitoly histórie Sithov a ukázať divákom, ako sa pripravovali na svoj návrat.

Sithovia, temní páni Sily, akými sa neskôr stali napr. aj Darth Vader, Darth Sidious alebo Darth Maul, zostávajú fascinujúcim a desivým elementom v rámci príbehov Star Wars. Ich dedičstvo a vplyv na galaxiu sú nespochybniteľné a ich príbeh neustále pokračuje v nových médiách, čím si získavajú stále nových fanúšikov a obdivovateľov.

Zdroj: Redakcia/Lucasfilm
2
Avatar photo

Od Martin Krug

Zakladateľ a redaktor projektu diMANzia. Medzi najväčšie záľuby patrí populárna kultúra všeobecne, a s ňou spojené objavovanie rôznych zákutí tohto odvetvia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *